پوستر های کامبک دخترای Black Pink منتشر شدپوستر های کامبک دخترای Black Pink منتشر شد


دختر های زیبا و جوان Black Pink قراره با مینی آلبوشون به نام Square Up که شامل چهار آهنگ به نام های ‘DDU-DU DDU-DU'(آهنگ اصلی) و ‘Forever Young’ و ‘Really’ و ‘See You Later’ که همشون ساخته و پرداخته Teddy هستند باز خواهند گشت

منتظر کامبک این گروه در روز 15 ژوئن باشید


پوستر های کامبک دخترای Black Pink منتشر شد

پوستر های کامبک دخترای Black Pink منتشر شد

پوستر های کامبک دخترای Black Pink منتشر شد