برنامه ی جدید کره ای MBC every1 با حضور Hyerin, Kim So Hee, Kim Dong Han و Takada Kenta



برنامه ی جدید MBC every1 با حضور Hyerin, Kim So Hee, Kim Dong Han و Takada Kenta ….


عنوان این برنامه Gourmet-dols است که از رستوران های مختلف کره بازدید کرده و هر هفته با موضوع خاصی برای سفر و فیلمبرداری mukbang برخورد میکنند. عکسبرداری پوستر های این برنامه با Hyerin, Kim So Hee, Kim Dong Han و Takada Kenta تموم شده و این برنامه Gourmet-dols در تاریخ July 8 پخش میشود.