شایعات قرار گذاشتن Yibo عضو گروه UNIQ با وارث چینیشایعات قرار گذاشتن Yibo عضو گروه UNIQ با وارث چینی ….


بر طبق گزارشات اسم این وارث چینی Qi Mei He بوده که پدر او مالک توزیع کننده بزرگ خودروی لوکس در چین است.

کمپانی Yue Hua Entertainment این شایعات را رد کرد .

در عین حال Yibo در برنامه ی چینی Produce 101 به عنوان مربی حضور دارد.