ته یان ، لیدر گرلزجنریشن ، برای کامبکِ پیش رویش پروموشنی نخواهد داشت .. 💔ته یان هیچ اجرای زنده و پروموشنی برای کامبکش با سومین مینی آلبوم به نامِ ' Something New ' نخواهد داشت.


طبق گفته منابع داخلی در 12 ژوئن :
" ته یان تصمیم گرفته که هیچ اجرا و پروموشنی برای کامبک تابستونه اش نداشته باشه. "


گزارش شده که ته یان داره رویِ تور شوکیسِ ژاپنش تمرکز میکنه ، که قرارِ در 15 ژوئن شروع بشه. بخاطر برنامه کاریِ شلوغش در خارج از کشور، نمیتونه که در موزیک شوها یا هیچ برنامه زنده ای برای آلبوم سولوش شرکت کنه.


سومین مینی آلبومِ ته یان به نامِ ' Something New ' در 18 ژوئن منتشرخواهد شد🌈