هشتگ #5thFlowerPathWithBTS توسط فن ها به مناسب ۵ سالگی گروه BTS ترند جهانی شد 🔥

تبریک به بی تی اس و آرمی ها💣