پارک بوم ، عضو سابق گروهِ 2ne1 ، به طرفدارهاش گفت که برای کامبکش آماده باشند .. 💟

پارک بوم نشونه های از کامبک داده است. در 11 ژوئن ، پارک بوم سلفی در اینستاگرام گذاشت و در کپشن نوشت :
" حال همتون خوبه؟؟ من میخوام بخونم ~~ من به زودی با آهنگ خوبی میام. همگی همین الان حاضرشید~~ شماها برای مدتی منتظر بودید ، درسته؟؟ دلم برای همتون تنگ شده ~~ برای همتون در سرتاسر دنیا.
لطفا همگی حاضر باشید ~ من شماهارو خوشحال خواهم کرد~~ "


پارک بوم هشتگی با عنوانِ ، #2NE1 گذاشت. منتظر اخبار بیشتر باشید 💥