جی فرند، تین تاپ، هواسا از مامامو و لوکو صدر نشین چارت هفتگی گائون🌟چارت گائون رتبه بندیش رو برای هفته ی 6 تا 12 می منتشر کرد.


خواننده #Hwasa از #MAMAMOO به همراه #Loco با آهنگ "Don't" به بردشون در چارت دیجیتال کلی و چارت استریم ادامه میدن و برای سه هفته ی متوالی در هردو چارت جایگاه اول رو کسب کردند.


خواننده #Nilo با آهنگ "Pass" هم جایگاه دوم رو در هردو چارت به دست آورد، در حالی که #TWICE با آهنگ "What is Love?" جایگاه پنجم رو در هردو چارت گرفت.


آهنگ "Bittersweet" از #Crush جایگاه سوم رو در چارت دیجیتال کلی و جایگاه چهارم رو در چارت استریم به دست آورد، در حالی که آهنگ "You" از #MeloMance جایگاه چهارم رو در چارت دیجیتال و جایگاه سوم رو در چارت استریم کسب کرد.✨


گروه #GFRIEND با آهنگ "Time for the Moon Night" هم برای دومین هفته ی متوالی در صدرنشینیش در چارت دانلود باقی موند. آهنگ "Bittersweet" از #Crush جایگاه دوم و #Hwasa و #Loco با آهنگ "Don't" جایگاه سوم رو در این رتبه بندی (چارت دانلود) کسب کردند.


آهنگ "Go Away" از #YongJunhyung گروه #Highlight با رتبه ی چهارم در چارت دانلود دبیو کرد، و آهنگ "You" از #MeloMance هم جایگاه پنجم رو به دست آورد.


مینی آلبوم جدید گروه #TeenTop به نام "Seoul Night" و تایتل ترکی با همین اسم، صدرنشین چارت آلبوم برای این هفته شدند. چارت آلبوم فیزیکال مغلوب انتشارات جدید شد چرا که #YongJunhyung با آهنگ "Goodbye 20's" و #DreamCatcher با آهنگ "Escape the ERA" به ترتیب جایگاه دوم و سوم رو کسب کردند.


خواننده #HwangChiYeol با "Be Myself" در رتبه بندی این هفته جایگاه چهارم رو به دست آورد، در حالی که گروه #MONSTAX با "The Connect" بعد از گذشت بیش از یک ماه انتشار هم جایگاه پنجم رو به دست آوردند.💫


آهنگ "BBoom BBoom" از #MOMOLAND صدرنشین این هفته ی چارت Social شد و #TWICE هم با آهنگ "What is Love?" در جایگاه دومش باقی موند.


گروه روکی #GIDLE با آهنگ "LATATA" جایگاه سوم، گروه #BTS با آهنگ "DNA" جایگاه چهارم و گروه #GFRIEND با آهنگ "Time for the Moon Night" جایگاه پنجم رو در Social Chart به دست آوردند.✨