خبر عمل جراحی مچ پای جی دراگون تایید شد😶❣️

کمپانی وای جی اخبار مربوط به عمل جراحی جی دراگون را تایید کرد و گفت"جی دراگون برنامه دارد تا بعد چند روز بعد از عمل به خدمت سربازی خود برگردد."


در گزارش ویژه ای از "TV Chosun" گفته شد که جی دراگون کسی که در حال حاضر در حال انجام خدمت سربازی خود به سر میبرد در یک بیمارستان دانشگاهی در سئول برای عمل مچ پاش قبول شده.🙊


در گزارش گفته شده که جی دراگون از اواسط ماه اپریل در حال گرفتن راه درمانی برای مچ پای راستش بوده و حالا هم قرار هست که پاش رو عمل کنند.😶


به گفته ی گزارش این اسیب دیدگی پای او مربوط به دوران خدمت سربازیش نیست و منابعی از طرف بیمارستان گفتند که این اسیب دیدگی مربوط به دوران قبل از سربازی او بود.😔


قبلا عکس هایی از جی دراگون که باند ابی رنگی به مچ پاش بسته بود و در اون زمان طرفدارها حدس میزدند که بخاطر تمرینات سربازی پای او اسیب دیده بود.💔