قرارداد گروه fiestar با آژانسش به پایان رسید+ اعضا راه جدا از هم رو در پیش میگیرند🍂اعضای گروه FIESTAR راه خودشون رو جدا از گروه ادامه خواهند داد.


در 15 می منابع مختلفی از صنعت سرگرمی گزارش کردند که قرارداد این گروه دختر با Fave Entertainment در 30 اپریل به پایان رسیده. Cao Lu تنها عضو گروهه که برای تمدید قرارداد صحبت کرده و باقی گروه آژانسشون رو ترک میکنند و آژانس هم این خبر رو تایید کرد.🍃


آیدل ها Linzy و Jei با آژانس دیگه ای برای پیش گرفتن کار بازیگری قرارداد امضا کردند، در حالی که Yezi و Hyemi در حال حاضر دارن برای قدم بعدیشون برنامه ریزی میکنند. قراداد Cao Lu با آژانس Fave در اواخر می به پایان میرسه.


گروه FIESTAR در اگوست 2012 با 6عضو دبیو کردند ولی سپس، با جدایی Cheska از گروه در 2014، با 5عضو ادامه دادند. اونا قبل از وقفه شون به مدت دوسال، آخرین آلبوم سینگل دیجیتالشون "Apple Pie" رو در می 2016 منتشر کردند.


با آرزوی موفقیت برای اعضای گروه🍀