اولین سولو کنسرتِ Yoseob در سئول 😍یانگ یوسئوب مِین وُکالِ پسرای #هایـــلایت
برای اولین بار قراره سولو کنســرتــش رو بـــرگزار خواهد کرد🍭


او این کنسرت با نامِ (白 ) ( #Back ) که اسم مینی آلبومِ اخیرش بوده در تاریخِ ١٦ و ١٧ ـم ماهِ ژوئن در سالــنِ دانشگـــاهِ Kyunghee طـیِ دو روز متوالی برگزار خواهد کرد.🙈


و طرفدارا باید منتظرِ نه فقط اجرای آهنگ های سولو آلبومش بلکه هدایا و استیجِ ویژه ای باشن


شروعِ فروشِ بلیـــط های این کنـســرت برای اعضای فن کلاب در تاريخ ٢٣ ماهِ می ساعت ٨ شب و براي عموم از روز بعد خواهد بود .


و باز هم خوش بحالِ فنای کره ای