هممون ميدونستيم پارك كيونگ باهوشه... اما نه تا اين حد!

امروز كه روز ٢٠٠٠ روزگيِ دبيوي پسراي بلاك بي هست، اونا اعلام كردن پارك كيونگ كه جديدا بخاطر اينكه بهش پيشنهاد شده بود براي ورود به Mensa International تلاش كنه تست آي كيو داده بود با خبر خوبي برگشته. به نظر مياد كيونگ با نتيجه ي عاليِ تست آي كيوش در اين سازمان قبول شده و حتي اسناد و مدارك مربوط به عضويت در مِنسا رو هم دريافت كرده!سازمان مِنسا سازمانِ نا سود بري مخصوص افراد با آي كيوي بالا هست كه در اون فقط افرادي كه در تست ورودي نمره ي بالاي ٩٨ بيارن ميتونن به عضوي از اين جمع تبديل بشن؛ كه اگه بخوايم يه جور ديگه بگيم، پارك كيونگ به جمع دو درصدي كوچيكي از باهوش ترين افراد دنيا تعلق داره! 😱افتخاري متفاوت براي تاريخ كي پاپ 😌

تبريك به بي بي سي ها 🤘🏻💕