۷۰ دستور جالب و کاربردی Google Now
بیشتر کاربران اندروید احتمالا تا کنون حداقل یک بار از خدمات دستیار شخصی صوتی گوگل استفاده کرده اند. حداقل پس از نسخهی ۴٫۴ اندروید که این دستورات همراهی بیشتری با رابط کاربری اصلی اندروید داشتند، این دستیار به نظر کاربردیتر میآید. یکی از ویژگیهای جالب این نسخه اضافه شدن لیستی از دستورات جدیدی است که میتوان به سادگی با گفتن Ok Google از آنها بهره برد.

[فقط کسانی که در سایت عضو شده اند قادر به مشاهده لینک ها هستند. برای عضو شدن در سایت کلیک کنید]به نقل از زومیت؛ Google Now هم اکنون به بخش مهمی از رابط کاربری اندروید تبدیل شده است و احتمالا در به روزرسانیهای آتی برجسته تر نیز خواهد شد. به همین دلیل بد نیست از هم اکنون شروع به آشنا شدن با ویژگیهای مختلف این بخش اندروید کنید، به خصوص که امکان دادن دستورات فارسی نیز کمکم در حال گسترش و جدی شدن است. در زیر میتوانید لیستی از مهم ترین دستوراتی را که میتوان به این ابزار داد را مشاهده کنید.
دستورات عمومی:

Search for [chicken recipes]?
Say [where is the supermarket] in [Spanish]?
What is [Schrodinger's cat]?
Who invented [the internet]?
What is the meaning of [life]?
Who is married to [Ben Affleck]?
Stock price of [Apple]
Author of [Game of Thrones]
How old is [Michael Jordan]?
Post to Google+ [feeling great]
یاداشت برداری و یادآوری:

Remind me to [buy milk] at [5 PM]
Remind me [when I get / next time I'm at] [home / work / other location] to ...
Wake me up in [5 hours]
Note to self: [I parked my car in section D]
Set alarm for [8 PM]
زمان و تاریخ:

What time is it in [Tokyo]?
When is the sunset [in Chicago (optional)]
What is the time zone of [Berlin]
Time at home
Create a calendar event: [Dinner in New York] [Saturday at 8 PM]
ارتباطات:

Call [Daniel]
Call [mum / dad / wife / uncle / aunt ...]
Send [email] to Daniel, [Subject: Meeting], [Message: Will be there in 5]
Send [SMS] to Philipp mobile, don't forget to buy milk
[Contact name]
وضعیت آب و هوا:

Weather
Is it going to rain [tomorrow / Monday]
What's the weather in [Boston]?
How's the weather in [Portland] on [Wednesday] going to be?
نقشه و هدایت:

Map of [Flagstaff]
Show me the nearby [restaurant] on map
Navigate to [Munich] on car
How far is [Berlin] from [Munich]?
Directions to [address / business name / other destination]
گفتگو و محاسبات:

What is the tip for [125] dollars?
Convert [currency / length ...] to [currency / length ...]
How much is [18] times [48]?
What is [45] percent of [350]?
Square root of [81]
..... equals
ورزش:

How are [the New York Yankees] doing?
When is the next [Los Angeles Lakers] game?
Show me the [Premier League] table
Did [Bayern Munich] win their last game?
اطلاعات پرواز:

Flight [AA 125]?
Flight status of [AA 125]
Has [LH 210] landed?
When will [AA 120] land / depart?
گشت وگذار وب:

Go to [Huffington Post]?
Open [xda.com]
Show me [android.com]
Browse to [reddit.com]
سرگرمی ها:

Listen to / play [Intro] by [The XX]?
YouTube [fail compilation]?
Who acted in [Ocean's 11]?
Who is the producer of [Gladiator]?
When was [Alien] released?
Runtime of [Avatar]
Listen to TV
What's this song?
موارد جالب و جذاب:

Do a barrel roll
What's the loneliest number?
Make me a sandwich!
Sudo make me a sandwich!
When am I?
Okay Jarvis, ... (Instead of Okay Google, ...)
Who are you?
How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood.
Beam me up, Scotty!
Tilt or Askew
What is your favorite color?
Up up down down left right left right
Tea, Earl Grey, hot (That's a tricky one)
Go go gadget [app name]
When does the narwhal bacon?
What is the Bacon number of [random actor]?
What does the fox say?

۷۰ دستور جالب و کاربردی Google Now