«ایتو» یک چراغ سقفی هوشمند است که توسط گوشی هوشمند میتوان هر ماژول آن را به تنهایی کنترل و تنظیم کرد.
آفتاب: ITO یک لامپ سقفی با طراحی آوانگارد است و ساختاری هندسی دارد؛ فراتر از زیبایی یک لامپ سقفی کاربردی است که از فناوریهای روشنایی با ویژگیهای هوشمند ساخته شده است.

به گزارش فارس، این لامپ از ماژولهای OLED نازک و شفاف تشکیل شده است؛ هر یک از ماژولهای این چراغ سقفی با نرم افزاری که بر روی گوشی همراه هوشمند است برای روشنایی و حالت روشنایی (کم و زیاد) کنترل و تنظیم میشود.ITO توسط «آنتونیا کلمر» که یک طراح صنعتی است طراحی شده است.

چراغ هوشمند