تکست و ترجمه آهنگ Miley Cyrus – My Heart Beats For Love

تکست و ترجمه آهنگ Miley Cyrus – My Heart Beats For Love

پخش آنلاين
کد آهنگ براي وبلاگ و سايت


تکست و ترجمه آهنگ Miley Cyrus – My Heart Beats For Love

I’ve been stranded on a lonely street
من توی یه خیابون خلوت ،تنها بودم
Got lost in [فقط کسانی که در سایت عضو شده اند قادر به مشاهده لینک ها هستند. برای عضو شدن در سایت کلیک کنید]he shadows
توی سایهها گم شدم
Fell hard in the battle
توی جنگ، سخت زمین خوردم
Her cries and the suffering
همهاش گریه بود و عذاب
walked through the darkness
توی تاریکی راه میرفتم
Left broken and heartless
شکسته و بدون قلب تنها مونده موندم
I’m calling out, can you hear my voice
من دارم صدات میزنم، صدای منو میشنوی؟
I’m gonna find you through all the noise, oh whoa
من بین این همه سر و صدا هم تو رو پیدا میکنم
You know there’s nothing that I wouldn’t do
خودت میدونی که من دست به هر کاری میزنم
So shine your light as I reach for you
پس نورت رو بتابـون تا بهت برسم
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
It’s the sound that I hear
این همون صداییه که میشنوم
Tells me not to give up
که به من میگه که تسلیم نشم
It breathes in my chest
توی سینهام نفس میکشه
And it runs through my blood
و توی خونم جریان داره
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
Whoa, oh oh oh yeah
And I’ve been told at least a thousand times
و تا حالا هزاران بار بهـم گفتن
It’s not worth struggle
که این ارزش سختی کشیدن رو نداره
The hurt or the trouble
نه ارزش دردسرـش رو داره و نه ارزش آسیبـش رو
I keep running up to these front lines
و منم مدام یاد این حرفـها میافتم
No, I won’t surrender
نه، من تسلیم نمیشم
I’ll wait here forever
برای همیشه همینجا منتظر میمونم
Standing here with my flag held high
من با پرچم برافراشتهام اینجا وایسادم
Oh, can’t you see that it’s worth the fight
نمیبینی که این ارزش جنگ رو داره؟
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
It’s the sound that I hear
این همون صداییه که میشنوم
Tells me not to give up
که به من میگه که تسلیم نشم
It breathes in my chest
توی سینهام نفس میکشه
And it runs through my blood
و توی خونم جریان داره
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
I march across this battlefield
من از جلوی این میدون جنگ رد میشم
I’m screaming out, can you hear me now
و دارم جیغ میکشم، الان میتونی صدامو بشنوی؟
I’m holding on, I stand my ground
من صبر میکنم، توی زمین خودم میمونم
I’m screaming out, can you hear me now?
و دارم جیغ میکشم، الان میتونی صدامو بشنوی؟
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
It’s the sound that I hear
این همون صداییه که میشنوم
Tells me not to give up
که به من میگه که تسلیم نشم
It breathes in my chest
توی سینهام نفس میکشه
And it runs through my blood
و توی خونم جریان داره
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
My heart beats for love
قلب من برای عشق میتپه
Whoa, oh oh oh yeah, love

سانگ تکست | مرجع متن و کد آهنگ

تکست و ترجمه آهنگ Miley Cyrus – My Heart Beats For Love